Voorwaarden en Administratiekosten

 • Voorwaarden KDV

  Villa Kinderfun biedt u 3 verschillende contractvormen

  Een contract op basis van 10,5 uur per dag.
  Een contract op basis van 11 uur per dag.
  Een contract op basis van 12 uur per dag.

  Voorwaarden tarieven:

    Alle prijzen zijn inclusief standaard voeding.
    Betaling kan uitsluitend geschieden door middel van een machtiging of pinnen.
    Verschuldigde bedragen worden maandelijks omstreeks de 25ste van het door de ouder/verzorger opgegeven (bank)rekeningnummer afgeschreven.
    De gereserveerde plaatsingsdagen worden altijd gefactureerd, ook tijdens vakantie, ziekte of erkende feestdagen.
    Extra uren buiten het contract worden doorberekend volgens het geldende uurtarief.
    Bij een betalingsachterstand behoudt Villa Kinderfun zich het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen met een vordering ter hoogte van de opzegtermijn zijnde 1 kalendermaand.  Voortzetting van de dienstverlening is dan slechts mogelijk middels direct pinnen van het   verschuldigde bedrag.
    Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
  Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de vastgelegde dagen/dagdelen worden gefactureerd.
    Ruilen van dagen is enkel mogelijk afhankelijk van de groepsbezetting en binnen dezelfde week.
    Per wijziging van het plaatsingscontract worden administratiekosten in rekening gebracht.
    Tariefswijziging: Villa Kinderfun maakt haar tariefwijziging uiterlijk een maand voor de ingangsdatum aan u bekend.

 • Voorwaarden BSO

  Reguliere Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 t/m 13 jaar.

  U kunt kiezen uit 2 opties:

  1. Inclusief vakantieopvang exclusief studiedagen en/of margedagen.
  2. Uitsluitend vakantieopvang.

  De tarieven voor de BSO zijn inclusief het halen van of brengen naar school binnen Lelystad.

  Wij zijn hierbij uitgegaan van de meest gangbare schooltijden (einde school tussen 13.45 en 15.30 uur, op woensdag en/of vrijdag tussen 11.30 en 12.30 uur).

  Indien de tijden van de school van uw kinderen afwijken of veranderen, kan het zijn dat wij uw tarieven moeten aanpassen. Bij afwijkende schooltijden zijn de tarieven op aanvraag te verkrijgen.

  Voorwaarden tarieven:

    Alle prijzen zijn inclusief standaard voeding.
    Betaling kan uitsluitend geschieden door middel van een machtiging of pinnen.
    Verschuldigde bedragen worden maandelijks omstreeks de 25ste van het door de ouder/verzorger opgegeven (bank)rekeningnummer afgeschreven.
    De gereserveerde plaatsingsdagen worden altijd gefactureerd, ook tijdens vakantie, ziekte of erkende feestdagen.
    Extra uren buiten het contract worden doorberekend volgens het geldende tarief.
    Bij een betalingsachterstand behoud Villa Kinderfun zich het recht voor om de overeenkomst per direct te beëindigen met een vordering ter hoogte van de opzegtermijn zijnde 1 kalendermaand. Voortzetting van de dienstverlening is dan slechts mogelijk middels direct pinnen van het   verschuldigde bedrag.
    Prijzen zijn vrij van BTW (kinderdagverblijven), prijswijzigingen voorbehouden.
    Tijdens vakantie of ziekte van uw kind(eren) zullen de vastgelegde dagen/dagdelen worden gefactureerd.
    Ruilen van dagen is enkel mogelijk afhankelijk van de groepsbezetting en binnen dezelfde week.
    Studiedagen moeten uiterlijk tien werkdagen van tevoren worden doorgegeven.
    Per wijziging van het plaatsingscontract worden administratiekosten in rekening gebracht.
    Tariefswijziging: Villa Kinderfun maakt haar tariefwijziging uiterlijk een maand voor de ingangsdatum aan u bekend.

 • Administratiekosten

  Inschrijfgeld eerste kind € 21,00
  Inschrijfgeld volgend kind € 11,00
  Administratiekosten (contractwijziging en/of ruildag) € 10,50
  Te laat ophalen voor 18.30 uur    € 8,00 per kwartier (per gezin)
  Te laat ophalen na 18.30 uur € 16,00 per kwartier (per gezin)
  Onnodige gemaakte vervoerskosten BSO € 10,50
  Stornokosten € 7,50

   

 

Contact

Villa Kinderfun
Merwede, 48
8226 NA Lelystad

0320285533

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.