Visie

Visie op menszijn

We vinden het van belang dat er uit een kind een mens groeit, dat eerlijk is en respect toont voor zichzelf, voor de ander en zijn omgeving. Een mens dat zich binnen zijn/haar eigen vermogen verantwoordelijk voelt, openstaat voor de ander, sociaal denkend en assertief is. Deze kenmerken zien we als de belangrijkste eigenschappen van een goed mens.

Visie op de ontwikkeling van kinderen

Ieder kind wordt geboren als een individu, met in zich een eigen temperament en persoonlijke kwaliteiten. Deze kwaliteiten kan hij of zij tot ontplooiing laten komen, mits daar de ruimte en optimale voorwaarden voor worden geschapen.

Opvoedingsoriëntatie

Wij reiken de kinderen de handvatten aan om deze ontplooiing van hun innerlijke potentie zo volledig mogelijk tot uiting te laten komen. Dit betekent dat we het belang van het kind nooit uit het oog zullen verliezen. We zullen ons inleven in het kind zijn belevingswereld. We zullen alert zijn op de initiatieven die het kind neemt ten aanzien van ons en de andere kinderen en zullen er op een adequate manier op reageren. En bovenal zullen we het kind ondersteunen in zijn gevoelens en emoties en in onze houding te laten blijken dat we het kind serieus nemen en dat het er mag zijn.

We leren het kind rekening houden met de ander door het begrip voor de ander bij te brengen en inzicht in de situaties om hem heen te geven.

In onze kinderdagopvang komt daar nog een extra dimensie bij: het kind leeft namelijk in een groep. Juist het opgroeien in een groep geeft het kind mogelijkheden om te leren hoe het met de andere kinderen en andere volwassenen kan omgaan. Het kind leert hoe het voor zichzelf en zijn eigen belangen moet opkomen. Het kind leert hoe leuk samen spelen kan zijn, maar ook het moeten delen of wachten tot de ander klaar is.

Door onderdeel uit te maken van een groep leren kinderen zich verantwoordelijk te voelen voor elkaar en voor de groep als geheel.

De basisvoorwaarde om zich zo goed mogelijk in het eigen tempo te ontwikkelen, is het creëren van een sfeer van veiligheid en vertrouwen. Als volwassene sluiten we aan bij de ontwikkelingsfase waarin en het niveau waarop het kind zich bevindt. Op deze manier krijgt het zelfvertrouwen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, de wereld om hem heen steeds beter te begrijpen, en zich verder te ontwikkelen zelfstandig en in samenwerking met anderen.                                   

Om deze veilige en vertrouwde omgeving te creëren zijn in onze kinderopvang twee dingen van groot belang:

A)   De liefdevolle en respectvolle houding van de pedagogisch medewerker
B)   Het aanbrengen van structuur in de dag en de aangeboden activiteiten.

Wij streven ernaar dat kinderen zich kunnen ontwikkelen tot respectvolle en zelfstandige mensen. Mensen met zelfvertrouwen die hun eigen kwaliteiten onderkennen en benutten, individueel en in samenwerking met anderen. Dit willen wij bereiken door de volgende doelstellingen als uitgangspunt te nemen:

  • Het bieden van een veilige basis, waar de kinderen zichzelf kunnen zijn.
  • Gelegenheid bieden voor het ontwikkelen van de persoonlijke competentie.
  • Gelegenheid bieden voor de ontwikkeling van sociale competentie.
  • Het leren omgaan met de waarden en normen uit de maatschappij.

Contact

Villa Kinderfun
Merwede, 48
8226 NA Lelystad

0320285533

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.