Pedagogisch beleid

Naast het opvangen van uw kind, leveren wij ook een bijdrage aan de opvoeding van uw kind. De ontwikkeling van het kind op persoonlijk gebied en in relatie tot anderen is het uitgangspunt van waaruit wij werken. Het gaat daarbij om de manier waarop een kind zich ontwikkelt en niet om wat het kind moet bereiken. Een kind kan zich pas voorspoedig ontwikkelen als het zich veilig voelt.

Wij zorgen voor veiligheid door vaste en sensitieve pedagogisch medewerkers, de aanwezigheid van bekende leeftijdsgenoten en een veilige fysieke omgeving. Respect voor het individu is daarbij onze basishouding. Wij houden rekening met de individuele ontwikkelingsfase van ieder kind en staan open voor verschillende culturele achtergronden. De wensen van ouders worden serieus genomen en met verschillen van mening wordt professioneel omgegaan.

De buitenschoolse opvang behoort tot de vrije tijd van kinderen. Het is geen verlengstuk van school maar is gericht op ontspanning en een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarbinnen kunnen kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen en ontplooien, bij voorbeeld op het gebied van sociale vaardigheden, zoals: samenwerken, samen delen, rekening houden met elkaar, respect hebben voor verschillen, conflicten voorkomen of oplossen. Zelf kiezen staat voorop, er is een gevarieerd aanbod waaraan het kind kan deelnemen als het dat zelf wil. Wel geldt er een aantal regels dat de kinderen duidelijkheid en veiligheid biedt.

Wanneer uw kind geplaatst is bij Villa Kinderfun kunt u een exemplaar van het volledige pedagogisch beleid rechtstreeks opvragen bij de administratie. Ook een exemplaar van het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid kunt u opvragen bij de administratie.

Pedagogisch coach

Naast aansturing en begeleiding van een operationeel leidinggevende wordt iedere pedagogisch medewerker van Villa Kinderfun jaarlijks gecoacht door een Pedagogisch coach.

De uren aan pedagogische coaching zijn in 2024 als volgt verdeeld:

  • Dagopvang: 135 uur per jaar
  • BSO: 31 uur per jaar

Deze uren kunnen jaarlijks veranderen afhankelijk van het aantal fte aan pedagogisch medewerkers dat in dienst is en worden verdeeld onder alle pedagogisch medewerkers. Het aantal uren per medewerker kan variëren afhankelijk van de coachingsvragen. De pedagogische coaching vindt plaats door bijvoorbeeld: persoonlijke gesprekken, observaties op de groep, evaluaties en adviezen.

Contact

Villa Kinderfun
Merwede, 48
8226 NA Lelystad

0320285533

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.