Opvangvormen

 • Kinderdagopvang

  Dagopvang is er op gericht om kinderen in de leeftijd vanaf 10 weken tot 4 jaar op een opvoedkundig verantwoorde wijze, met warmte en persoonlijke aandacht, op te vangen in een kleinschalige en huislijke omgeving. De opvang vindt zowel in de ochtend als in de middag plaats. De kinderen krijgen een goede verzorging, eten en drinken, verschoningen, slapen, en worden spelenderwijs in hun ontwikkeling gestimuleerd met leeftijdsgerichte activiteiten. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en vanuit deze veilige basis de wereld om hen heen kunnen verkennen.

  Horizontale indeling

  Villa Kinderfun werkt zoveel mogelijk met een horizontale groepsindeling, bestaande uit kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd. Daarmee willen wij zo goed mogelijk aansluiten bij het kind en de ontwikkelingsfase waarin het zich bevindt. Op deze manier kan de ruimte op het kind worden afgestemd, het speelgoed, de activiteiten en de persoonlijke kwaliteiten van de pedagogisch medewerkers.

  Het nadeel van de overgang naar een andere leeftijdsgroep zullen we dan ondervangen door een 'open deuren beleid', zodat de kinderen ook met andere groepen en andere pedagogisch medewerkers contact hebben en zo de groep en pedagogisch medewerker al kennen voordat de overgang daadwerkelijk plaatsvindt.

  Verder is er voldoende gelegenheid voor alle kinderen om met elkaar te kunnen spelen. Zo is er een kindvriendelijk ingerichte binnen- en buitenspeelruimte waar de kinderen regelmatig gebruik van maken.

  Een baby/dreumes groep heeft een groepsgrootte van maximaal 9 á 11 baby’s/dreumessen waarbij de mogelijkheid bestaat van 2 of 3 open plekken voor incidentele plaatsingen.

  De dreumes/peuter groep heeft een groepsgrootte van maximaal 10 á 12 kinderen waarbij de mogelijkheid bestaat van 2 of 3 openplekken voor incidentele plaatsingen. Wanneer op de groep incidentele opvang plaatsvindt kan de dreumes/peuter groep incidenteel en bij uitzondering uit maximaal 14 kinderen bestaan, mits daarbij voldaan wordt aan de toegestane beroepskracht-kind-ratio.

  Bij incidentele opvang worden de kinderen ingedeeld op de groep waar nog voldoende open plek is om het kind binnen de maximale groepsgrootte te kunnen opvangen.

  Verticale indeling

  Wanneer Villa Kinderfun niet volledig bezet is, kunnen groepen ook verticaal ingedeeld worden, dat wil zeggen een gemengd leeftijdsindeling 0-4 jaar. Daarbij wordt nagestreefd elke verticale groep een leeftijd accent te geven (zoals een verticale groep met accent baby’s/dreumes, of een verticale groep met accent dreumes/peuters). Door dit leeftijd accent lijkt de verticale groep in de praktijk veel op een groep met horizontale indeling zoals hierboven beschreven. De groep bestaat uit maximaal 10 á 12 kinderen.

 • Buitenschoolse opvang

  De BSO biedt plek aan maximaal 40 kinderen per dag, verdeeld over drie groepsruimten en een theaterzaal. De BSO is tevens kleinschalig opgezet waarbij per groepsruimte meestal niet meer dan 10 á 12 kinderen aanwezig zijn. De opvang vindt voor– en na schooltijd plaats en in de schoolvakanties voor het aantal opgegeven dagen. Bij de regulier schoolgaande kinderen zorgen wij ervoor dat het kind veilig naar school wordt gebracht en van school op de BSO komt.

  Eerst samen wat drinken en eten en tijd voor verhalen van school en de werkjes die daar gemaakt zijn. Met de individuele behoeften wordt nadrukkelijk rekening gehouden, er is een ruime keuze aan activiteiten zowel binnen als buiten. Een aantal activiteiten is populair en wordt dagelijks aangeboden zoals computerspelletjes, knutselen en ravotten.

  Daarnaast bieden wij wisselende activiteiten aan. Is uw kind wat ouder, dan maken wij samen met de ouder(s) afspraken over wat uw kind al zelfstandig mag doen vanuit de BSO opvang. Ook wordt met een planbord op de groepen gewerkt om de kinderen te ondersteunen zodat zij zelf structuur leren aan te brengen en met planning leren om te gaan.

 • Flexibele opvang

  Voor ouders die op wisselende dagen werken kunnen wij flexibele opvang realiseren. Aanvullende voorwaarden zijn dat u, met het oog op continuïteit voor uw kind en de pedagogische meerwaarde voor de ontwikkeling van het kind, minimaal 6 dagen per maand afneemt (aangevuld met overige flexibele dagen) en de dagen waarop u opvang wilt tijdig in de voorafgaande maand aan ons doorgeeft.

  Bij flexibele opvang wordt uw kind opgevangen op dagen die per week kunnen verschillen, daardoor heeft uw kind geen vaste stamgroep. Uiteraard proberen wij uw kind wel zoveel mogelijk op dezelfde groep in te delen.

  Omdat Villa Kinderfun kleinschalig is en werkt vanuit een persoonlijke benadering kunnen wij flexibele opvang op een goede en pedagogisch verantwoorde manier realiseren.

 

Contact

Villa Kinderfun
Merwede, 48
8226 NA Lelystad

0320285533

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.