Ouders

 • De oudercommissie

  Villa Kinderfun heeft een oudercommissie waarvan de leden regelmatig contact hebben met elkaar en met het management van Villa Kinderfun. De oudercommissie stelt zich ten doel om de belangen van de kinderen en de ouders van het kindercentrum zo goed mogelijk te behartigen, de ouders te vertegenwoordigen en het management van Villa Kinderfun te adviseren ten aanzien van de kwaliteit van de kinderopvang. De oudercommissieleden worden gekozen voor een periode van twee jaar en zijn maximaal twee keer herkiesbaar.

  De oudercommissie bestaat uit minimaal twee en maximaal vier leden. Wilt u namens alle ouders meedenken over allerlei zaken die met de opvang en verzorging van uw kind(eren) te maken heeft en wilt u als spreekbuis fungeren tussen alle ouders en de Houder van Villa Kinderfun, dan is het misschien een idee om u beschikbaar te stellen voor de oudercommissie.

  Het uitgangspunt is dat de Oudercommissie van Villa Kinderfun uit een gemende groep ouders bestaat die op deze manier, alle ouders die gebruikt maken van de opvangfaciliteiten, goed kunnen vertegenwoordigen. Dit wil zeggen een Oudercommissie bestaande uit zowel mannen als vrouwen en als mogelijk ook uit verschillende culturele achtergronden.

  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de oudercommissie door een e-mail te sturen naar oudercommissie@villakinderfun.nl.

 • Ouderparticipatie

  Naast wederzijdse afstemming vinden we de onderlinge betrokkenheid tussen ouders en pedagogisch medewerkers van belang voor een goede samenwerking. De betrokkenheid van ouders stimuleren we door hen bewust te betrekken bij opvoedingsideeën, vragen en problemen en gebruik te maken van elkaars kennis en kundigheden. Ouderparticipatie is uiteraard ook mogelijk door middel van deelname aan de oudercommissie.

  Respect en eerlijkheid spelen een grote rol in ons pedagogisch handelen tegenover de kinderen en collega's. Deze eigenschappen zullen we dan ook zoveel mogelijk in acht nemen tegenover de ouders. Concreet betekent dit dat we integer zullen omgaan met de informatie over het kind en zijn/haar ouders. We streven ernaar de privacy van ouder en kind op basis van ons privacyreglement te waarborgen. Daarnaast tonen we zoveel mogelijk respect voor de leefwijze, eetgewoonten, rituelen en religie van de ouders.

  Van ouders verwachten wij dat zij ook binnen Villa Kinderfun integer en respectvol met de medewerkers, de kinderen en met elkaar om zullen gaan.

 

Contact

Villa Kinderfun
Merwede, 48
8226 NA Lelystad

0320285533

Om jou zo goed mogelijk te helpen de juiste informatie te vinden, gebruiken we cookies op deze website. Hiermee kunnen we (soms in samenwerking met derden) jouw internetgedrag volgen. Als je verder gaat op deze website, gaan we er vanuit dat je daar akkoord mee bent. Meer weten? Bekijk onze cookiepagina.